Những lần chơi ngu và sự ảo tưởng

1/ Hắn quen với một cô gái rất dễ thương, ban đầu mặc dù chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối nhưng hắn và cô ấy vẫn thấy rất vui và mối quan hệ này đang tiến triển rất tốt. Một ngày nọ, cô ấy có giải đánh cầu lông và cô ấy có nói hắn rằng đừng “nghiêm trọng hóa” vấn đề lên (mãi sau hắn mới hiểu là đừng đi tới chỗ đó) hắn lại không nghe và cứ thế lò dò mò lên chỗ cô ấy thi. Kết quả, tối đó về hắn bị cô … Continue reading Những lần chơi ngu và sự ảo tưởng

Sự thay thế

Trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng “The six million dollar man”, nhân vật Hermes Conrad đã nghĩ đến kế hoạch biến mình thành một con robot thực thụ. Không chỉ dừng lại ở việc “nghĩ rồi để đó”, anh ta tiến hành từng bước một thay thế từng bộ phận trên cơ thể mình thành robot. Tuy nhiên, tiến sĩ Zoidberg đã xin Hermes cho ông những phần thân thể bị cắt bỏ, rồi ông ghép chúng thành một tiểu Hermes. Vào khâu cuối cùng, Hermes tiến hành thay thế bộ não của mình thành một bộ máy và Zoidberg … Continue reading Sự thay thế