QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ

Cuộc chiến tranh Hán-Sở là một cuộc chiến khá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Đây là cuộc chiến giữa hai thế lực. Quân Hán do Lưu Bang đứng đầu và quân Sở do Hạng Vũ đứng đầu. Cuộc chiến này kéo dài trong vòng khoảng 5 năm. Có rất nhiều tướng lĩnh bỏ Hán theo Sở trong suốt giai đoạn này. Nhưng ở chiều ngược lại, số lượng người bỏ Sở về với quân Hán cũng nhiều chẳng kém. Một trong những nhân vật nổi bật đã bỏ quân Sở về với quân Hán là mưu sĩ Trần … Continue reading QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ

TRIẾT LÝ KHỞI NGHIỆP TỪ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA BISMARCK

Otto von Bismarck là một chính khách Phổ, nổi bật vì đã chi phối nước Đức và châu Âu bằng chính sách đối ngoại thực dụng từ năm 1862 đến năm 1890. Nhân vật này thú vị ở chỗ ông ta có cái triết lý lấy ngắn nuôi dài, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Bismarck chỉ khai chiến với những đối thủ mà ông chắc chắn rằng quân Phổ sẵn sàng đánh, có thể đánh. Và nếu đánh quân Phổ sẽ thắng. Đầu tiên là Đan Mạch năm 1864, sau đó là Áo năm 1866 và cuối cùng mới … Continue reading TRIẾT LÝ KHỞI NGHIỆP TỪ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA BISMARCK

KHI MỌI THỨ KHÔNG NHƯ Ý MUỐN

Từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng 22 tháng 6 năm 1941, 152 sư đoàn Đức Quốc xã cùng với quân chư hầu đồng minh tương đương  5,5 triệu quân đồng loạt tấn công lãnh thổ Liên Xô dọc biên giới trải dài từ ven biển Barents đến ven bờ Biển Đen. Với ý đồ thực hiện tấn công chớp nhoáng, gây bất ngờ, bao vây và tiêu diệt các lực lượng của quân đội Liên Xô, quân Đức đã bước đầu thành công và giành được những thắng lợi lớn trên chiến trường trong năm 1941. Những … Continue reading KHI MỌI THỨ KHÔNG NHƯ Ý MUỐN

THỜI ĐIỂM

Thời Chiến Quốc, nước Hàn nhỏ yếu nhất trong số thất hùng (7 nước hùng mạnh nhất thời kỳ đó). Đã nhỏ yếu lại ở cạnh nước Ngụy hùng mạnh hơn, nước Hàn liên minh với Tề để mong được bảo vệ. Năm 342 TCN, nước Ngụy xua quân tấn công Hàn. Do không thể chống lại sự tấn công dồn dập của quân Ngụy, nước Hàn cử sứ sang cầu viện nước Tề. Triều thần nước Tề tranh luận với nhau nên đưa quân cứu Hàn hay không cứu. Nếu đưa quân đi cứu nước Hàn thì quân Tề … Continue reading THỜI ĐIỂM

Triệt tiêu các lựa chọn

Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, tướng Hạng Vũ mang quân vượt sông Hoàng Hà để giao chiến với quân Tần trong trận Cự Lộc. Vượt sông xong xuôi, ông ra lệnh dìm thuyền đập nồi, chỉ mang lương thực đủ dùng trong ba ngày. Hạng Vũ bảo với quân lính: ” Giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đánh để thắng và trở về hoặc là chết. Bằng cách hủy bỏ lựa chọn rút quân. Ông hướng quân sĩ vào điều quan trọng nhất lúc này: Cuộc chiến. Quân của Hạng Vũ chỉ còn cách … Continue reading Triệt tiêu các lựa chọn

Quản Trọng mua hươu

Thời Xuân Thu, nhờ vào tài trí của Quản Trọng, Tề Hoàn Công khiến nước Tề trở lên hùng mạnh, xưng bá trung nguyên. Bản thân Tề Hoàn Công cũng trở thành một trong năm vị Xuân Thu Ngũ Bá ( những người được coi là bá chủ chư hầu) lưu danh sử sách. Các nước chư hầu duy chỉ còn nước Sở ở phương Nam chưa nghe theo hiệu lệnh của Tề Hoàn Công. Bấy giờ rất nhiều tướng lĩnh nước Tề xin Tề Hoàn Công mang đại quân đi đánh Sở nhưng Quản Trọng lắc đầu khuyên không … Continue reading Quản Trọng mua hươu

Những con chuồn chuồn cái giả chết, Đề Thám hay là Plan B?

Để trốn khỏi bạn tình hung hãn, những con chuồn chuồn cái đã phải giả vờ chết. Đó là giống chuồn chuồn Aeshna Juncea được nhà động vật học Khelifa nghiên cứu đăng trên tạp chí Ecology. Ông cho rằng … Continue reading Những con chuồn chuồn cái giả chết, Đề Thám hay là Plan B?