KHI MỌI THỨ KHÔNG NHƯ Ý MUỐN

Từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng 22 tháng 6 năm 1941, 152 sư đoàn Đức Quốc xã cùng với quân chư hầu đồng minh tương đương  5,5 triệu quân đồng loạt tấn công lãnh thổ Liên Xô dọc biên giới trải dài từ ven biển Barents đến ven bờ Biển Đen. Với ý đồ thực hiện tấn công chớp nhoáng, gây bất ngờ, bao vây và tiêu diệt các lực lượng của quân đội Liên Xô, quân Đức đã bước đầu thành công và giành được những thắng lợi lớn trên chiến trường trong năm 1941. Những … Continue reading KHI MỌI THỨ KHÔNG NHƯ Ý MUỐN

THỜI ĐIỂM

Thời Chiến Quốc, nước Hàn nhỏ yếu nhất trong số thất hùng (7 nước hùng mạnh nhất thời kỳ đó). Đã nhỏ yếu lại ở cạnh nước Ngụy hùng mạnh hơn, nước Hàn liên minh với Tề để mong được bảo vệ. Năm 342 TCN, nước Ngụy xua quân tấn công Hàn. Do không thể chống lại sự tấn công dồn dập của quân Ngụy, nước Hàn cử sứ sang cầu viện nước Tề. Triều thần nước Tề tranh luận với nhau nên đưa quân cứu Hàn hay không cứu. Nếu đưa quân đi cứu nước Hàn thì quân Tề … Continue reading THỜI ĐIỂM

Triệt tiêu các lựa chọn

Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, tướng Hạng Vũ mang quân vượt sông Hoàng Hà để giao chiến với quân Tần trong trận Cự Lộc. Vượt sông xong xuôi, ông ra lệnh dìm thuyền đập nồi, chỉ mang lương thực đủ dùng trong ba ngày. Hạng Vũ bảo với quân lính: ” Giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đánh để thắng và trở về hoặc là chết. Bằng cách hủy bỏ lựa chọn rút quân. Ông hướng quân sĩ vào điều quan trọng nhất lúc này: Cuộc chiến. Quân của Hạng Vũ chỉ còn cách … Continue reading Triệt tiêu các lựa chọn

Quản Trọng mua hươu

Thời Xuân Thu, nhờ vào tài trí của Quản Trọng, Tề Hoàn Công khiến nước Tề trở lên hùng mạnh, xưng bá trung nguyên. Bản thân Tề Hoàn Công cũng trở thành một trong năm vị Xuân Thu Ngũ Bá ( những người được coi là bá chủ chư hầu) lưu danh sử sách. Các nước chư hầu duy chỉ còn nước Sở ở phương Nam chưa nghe theo hiệu lệnh của Tề Hoàn Công. Bấy giờ rất nhiều tướng lĩnh nước Tề xin Tề Hoàn Công mang đại quân đi đánh Sở nhưng Quản Trọng lắc đầu khuyên không … Continue reading Quản Trọng mua hươu

Những con chuồn chuồn cái giả chết, Đề Thám hay là Plan B?

Để trốn khỏi bạn tình hung hãn, những con chuồn chuồn cái đã phải giả vờ chết. Đó là giống chuồn chuồn Aeshna Juncea được nhà động vật học Khelifa nghiên cứu đăng trên tạp chí Ecology. Ông cho rằng … Continue reading Những con chuồn chuồn cái giả chết, Đề Thám hay là Plan B?

DƯ NHƯỢNG HẾT LÒNG VÌ CHỦ

” Việc người khác đối xử với mình giống như hình ảnh phản chiếu qua cái gương vậy. Mình đối tốt với người ta thì người ta cũng sẽ đối tốt với mình”. Một cô bạn đã nói với tôi như thế, tất nhiên là có ngoại lệ nhưng ngoại lệ đó xin dành dịp khác. Hôm nay tôi chỉ nói về câu chuyện chứng minh cho nhận định trên. Sách Sử ký ghi lại, Dự Nhượng vốn là người nước Tần đến nước Tấn. Trước ông theo hầu họ Phạm, sau lại thờ họ Trung Hàng nhưng đều chỉ … Continue reading DƯ NHƯỢNG HẾT LÒNG VÌ CHỦ

TƯỢNG GỖ

Theo Tam quốc diễn nghĩa, đương thời khi Gia Cát Lượng bắc phạt đối đầu với Tư Mã Ý, mỗi lần giao chiến trực diện Tư Mã Ý thua nhiều hơn được. Dần dà Tư Mã Ý bị ám ảnh với tài cầm quân của Khổng Minh tiên sinh. Khi ra Kỳ Sơn lần thứ 6, Khổng Minh lâm bệnh nặng, cho quân đóng ở gò Ngũ Trượng, tránh giao chiến với quân Ngụy. Chẳng lâu sau, biết mình không qua khỏi, ông dặn dò các tướng cách đối phó với quân Ngụy.Tư Mã Ý tới đánh, quân Thục đẩy … Continue reading TƯỢNG GỖ