Sự thay thế

Trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng “The six million dollar man”, nhân vật Hermes Conrad đã nghĩ đến kế hoạch biến mình thành một con robot thực thụ. Không chỉ dừng lại ở việc “nghĩ rồi để đó”, anh ta tiến hành từng bước một thay thế từng bộ phận trên cơ thể mình thành robot. Tuy nhiên, tiến sĩ Zoidberg đã xin Hermes cho ông những phần thân thể bị cắt bỏ, rồi ông ghép chúng thành một tiểu Hermes. Vào khâu cuối cùng, Hermes tiến hành thay thế bộ não của mình thành một bộ máy và Zoidberg … Continue reading Sự thay thế