Xứng đáng!

Hắn sẽ có được vị trí đó, hắn tin chắc là vậy. Hắn nghĩ không ai khác xứng đáng hơn hắn. Bao tháng ngày qua hắn khổ cực cống hiến hết mình, bao mồ hôi, bao nước mắt. Từ ngày đầu tiên mới vào làm hắn chưa biết gì, cho đến khi chỉ dẫn lại cho những người làm mới. Việc gì hắn cũng xung phong làm nhằm chứng tỏ năng lực mình với cấp trên. Dần dà thì hắn cũng được tin tưởng. Hắn được giao những nhiệm vụ quan trọng hơn. Hắn biết nhiều thứ hơn vì đơn … Continue reading Xứng đáng!