Về RINGO

RINGO là sàn luyện tập của team viết Ecoblader, nơi thử nghiệm các ý tưởng còn chưa ổn.

Tại sao lại là RINGO? Đó là từ chỉ quả táo trong tiếng Nhật.

Advertisements