Nghĩ chi cho cao siêu quá

Lắc lắc lắc!

Một hôm ngồi buồn cắt xoài ăn

Hải “râu” nghĩ ra món mới

Cắt nhỏ mấy lát xoài chín

Cùng với mấy gia vị

Chung một cái hộp

Rồi lắc lắc lắc

Thế là xoài lắc ra đời

Ấy thế mà lại thành trào lưu

Đến giờ vẫn không ngừng “hot”

 

Không đủ kinh phí để mua súng Thompson

Cũng chẳng có thời gian để sản xuất súng có chất lượng

Nước Anh làm gì giờ?

Đã thua Đức ở trận Dunkrik,

giờ không lẽ thua luôn ở mấy trận sau?

Nhưng gấp lắm rồi, cần súng liền và ngay

Thế rồi Reginald Shepherd* và Harold Turpin** liền nghĩ

Rồi thiết kế ra khẩu súng Sten

Nó đơn giản đến mức ai cũng có thể tự thiết kế ở nhà

Chỉ tốn 2 bảng Anh và 47 bộ phận mà nhà nào cũng có

Ấy thế mà quân lính Anh thích mê

Nó còn được bán rộng rãi ra khắp thế giới

 

Sáng tạo đôi khi cũng giản đơn lắm

Mấy cái “nguyên liệu” luôn có sẵn ở đó

Quan trọng là mình biết kết gì hợp với gì

Thế là ra cái mới

 

Chớ ngồi nghĩ mấy cái cao siêu quá

Có ra ngô khoai gì đâu

 

Nên Thomas Disch*** có nói:

“Sáng tạo là khả năng nhìn ra những mối liên quan ở nơi tưởng chừng không có”

 

 

(*) (**) Nhà thiết kế vũ khí của quân đội Anh 

(***) Xếp thứ 871 Tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s