TƯỢNG GỖ

Theo Tam quốc diễn nghĩa, đương thời khi Gia Cát Lượng bắc phạt đối đầu với Tư Mã Ý, mỗi lần giao chiến trực diện Tư Mã Ý thua nhiều hơn được. Dần dà Tư Mã Ý bị ám ảnh với tài cầm quân của Khổng Minh tiên sinh.

Khi ra Kỳ Sơn lần thứ 6, Khổng Minh lâm bệnh nặng, cho quân đóng ở gò Ngũ Trượng, tránh giao chiến với quân Ngụy. Chẳng lâu sau, biết mình không qua khỏi, ông dặn dò các tướng cách đối phó với quân Ngụy.Tư Mã Ý tới đánh, quân Thục đẩy xe có tượng gỗ Khổng Minh ra trận, Tư Mã Ý sợ hãi bỏ chạy, hỏi các tướng rằng đầu mình có còn không. Thế là quân Thục rút an toàn trở về.17883706_1984393708448481_5369969840475816734_nSau này trong dân gian có câu: “Gia Cát chết vẫn đuổi được Trọng Đạt sống” (Tử Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt).

Chỉ vì ám ảnh với những thất bại trong quá khứ mà một cái tượng gỗ đã dọa Tư Mã Ý chạy thục mạng. Khiên cho cơ hội triệt tiêu đáng kể lực lượng quân Thục trôi qua.

Sẽ ra sao nếu Jack Ma vì hai lần thi trượt đại học mà ám ảnh không dám mở công ty riêng.

Sẽ ra sao nếu Edison vì 9999 lần thử vật liệu làm dây tóc bóng đèn thất bại mà không dám thử tiếp lần thứ 10000.

Sẽ ra sao khi năm 1860, Lincoln vì 8 cuộc bầu cử thất bại trước đó mà không dám ra tranh cử tổng thống.

Quên những thất bại trong quá khứ đi. Đừng vì những cái tượng gỗ mà tạo ra sự ám ảnh cho bản thân mình, ngăn cản mình tiến lên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s